KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda, sektörle ilgili gelişmeleri takip ederek, müşteriye kusursuz hizmet sunmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
  • Doğal ve sosyal çevrenin; asgari seviyede etkilenmesine öncelik vermek,
  • Üretim gerçekleştirirken, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak, her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak,
  • Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanarak, milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,
  • Çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini işletmemizin kesin kuralı olarak kabul etmek,
  • İşçi sağlığını ve iş emniyetini temin edecek ileri teknoloji ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını önlemek ve her yeni projede tehlike ve riskleri bertaraf etmekte sürekli iyileştirme sağlamak,
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitimler planlayarak, kalite anlayışını işletmemizin her kademesinde benimsemelerini ve kalite yönetim sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak,

Firmamızın temel kalite politikalarını oluşturmaktadır.

Genel Koordinatör

Abdullah Susamcı