DEĞER KATIYORUZ...

ffoto-225x300ABM Cleaning & Consulting 2006 yılında Antalya merkezli kurulmuş ve hedeflerinin başına ulusal marka olmak gibi bir kavramı, değişmemek üzere yerleştirmiş bir hizmet kuruluşudur.

Bunu kendine bir ilke olarak belirleyen ABM GRUP yönetimi geleceğe güvenle bakmakta, dünyamızda yaşanan; global krizleri, siyasi değişiklikleri, sınırların ortadan kalkmasını, bir çağın sona ermesini ve post modern yeni bir çağın başlamasını fırsat olarak algılamaktadır.

Dünyamızda; sanat, siyaset, ekonomi, politika, teknoloji, ticaret v.b. birçok konu hızlı değişimler geçirmekte ve kendini yenilemektedir. Bu gelişmeleri yakından takip eden ABM, Outsourcing sektöründe dünyadaki son yenilikleri günü gününe takip etmekte ve bu bağlamda yapılması gereken değişiklikleri ve yenilikleri, sorunsuzca işleyen sisteme entegre edebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

ABM GRUP zaman içerisinde inovatif bakış açısını geliştirerek, verdiği tüm hizmetleri farklı marka ve isimler altında ihtisaslaştırma yoluna gitmiştir.

Yenilik, yenilenmeyi gerektirir!

Son yıllarda Turizm sektöründe fiyat rekabetinin artması işletmecileri pazarlama faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmaya yöneltmiştir. Bu konunun bir getirisi olarak ve gelişen koşullara paralel bir biçimde turizm sektörü içinde de bazı hizmetleri outsource etme eğilimi başlamıştır. Aslında dış kaynak kullanımı ülkemizde muhtelif sektörlerde senelerdir uygulanmaktadır. Konaklama sektöründe ise outsourcing hizmetlerinin işletmeye sağladığı ciddi karlılık ve tasarruflar sistemi trendi sürekli yükselen bir konuma itmiştir.

Turizm sektörünün yapısı itibari ile devamlı döngü halinde olan eleman sirkülasyonu, personel arama, seçme ve değerlendirme konusunda harcanan zaman, özlük işleri, tazminat riski, sendikal ve sosyal yükümlülükler v.b. sorunlar konaklama işletmelerinin ciddi zaman harcamasına sebebiyet vermektedir. Bu tür konularla meşgul olmaktan ziyade, enerjilerini ve vakitlerini operasyonel faaliyetlere yönlendirmek isteyen işletmelerin genel tercihinin ise bu yönde olduğu gözlemlenmektedir.

Çalışmalarını kısa sürede ulusaldan uluslararası boyuta taşıyan ABM GRUP, birçok yabancı menşeli yatırımcının Türkiye genelindeki güvenilir partnerleri arasına girmiştir. Ülkemizde ki outsourcing sektörüne renk getirdiğine inanan ABM GRUP geliştirdiği farklı bakış açısı ve yaklaşımı vasıtası ile sektöre değer kattığına gönülden inanmaktadır.

Bizler önce hayal eden, daha sonra buna inanan ve en nihayetinde hayallerini gerçekleştiren yaratıcı bir ekibin üyeleriyiz.

Saygılarımla…

Ferit ŞİMŞEK

ABM GRUP TV