İnsan Kaynakları

Dünya markası olmayı hedefleyen ABM , çalışanlarına dinamik kariyer olanakları sağlamaya çalışan bir hizmet firmasıdır.Çabalar değerlendirilir,takdir edilir ve ödüllendirir. Çalışanlarımız yetki ve insiyatiflerini kullanmak, kendi kendilerini yönetmek, kendi hedeflerini kendi koydukları zaman aralığı içinde gerçekleştirmek için teşvik edilirler. Manevi bağları kuvvetli, işe yüreğini koyan, sahiplenebilen, çok işlevli çalışanlarımız ile müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimize ve hizmet anlayışımıza her geçen gün aşama kaydettirmek en önemli hedefimizdir.

ABM de bütün çalışanlara geniş eğitim olanakları sunulur. Her pozisyonun kendini geliştirmek için yapabilecekleri, atacak adımları olduğunu düşünerek dünyanın her yerinde eğitim olanakları sağlanmaktadır. ABM HOUSEKEEPING ACADEMY bunun için hayata geçirilmiş bir markamzıdır.

Şirketimizde geliştirdiğimiz bütün sistemlerde çalışanlarımızın temel sorumluluğu, kendini ve işini geliştirerek, şirkete ve kendine değer katmaktır. Yönetim ise, çalışanı kendi uzmanlık alanı içinde tam olarak bilgilendirmekle, herkese gerekli profesyonel gelişme araçlarını sunmakla ve rehberlik etmekle sorumludur.

ABM İnsan Kaynakları’nın amacı:

ABM’ de işe yüreğini koyan elemanların çalışmasına katkıda bulunarak, kaliteli, gelişen, güleryüzlü hizmet anlayışının, tüm çalışanlarca benimsendiği bir kurum kültürü yaratmaktır.

Personel Seçme Yerleştirme

Bu süreç mevcut eleman ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir. Sürecin temelinde belirlenmiş, “Mesleki, Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinlikler” bulunmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kuruluşların eğitim ve gelişme ihtiyaçları vardır. Bu sürecin bir amacı da çalışanların hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmasıdır. Eğitim bir yatırımdır. Bu yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru eğitim programları ile olur.

Performans Yönetimi

ABM in performans yönetim sistemi tüm personelin iş verimliliğini, kurum için yarattığı katma değeri, kurumsal kimlik ve kurallara uyumunu doğru değerlendirebilmek olduğu kadar, çalışanların işten ve kurumdan beklentilerini ölçmek, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirmektir.

Performans değerlendirme, şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksiklerini, yeterliliklerini, çabalarını ve yetersizliklerini kısacası tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Kişilerin gerek kendi kendilerini değerlendirmeleri, gerekse üstleri tarafından değerlendirmeleri rollerinin gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir.Özet olarak performans değerlendirme çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir. Sunuçları kariyer planlarının hazırlanması, ücretinin artmasında, görevinin değiştirilmesinde, işinin zenginleştirilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında kullanılır.

Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Planları

Kariyer yönetimi, kişinin şirket içindeki rolü itibari ile teri etme olanaklarının hazırlanması, uygun kişilerin uygun statülere doğru yönlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılmasını içerir. Performans değerlendirme sonuçları, kişinin iş başarıları, ilişkileri ile ilgili sonuçları içerdiği için kariyer planlama arcı olarak kullanılır. Kariyer yönetimi iyi yapıldığı kurumlarda kişiler bir çalışanın mevcut bulunduğu durumun farkında olması, kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, iş geleceğini öngörmesi, kendini geleceğe hazırlaması açısından yararlı bir uygulamadır.

Ücret Yönetimi

ABM de ücret politikamız; temel olarak, işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinlikleri, iş bazında sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, “yüksek performansı ödüllendirmeyi” hedefleyen, adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. Çalışanlarımızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl aralık ayında değerlendirilip güncellenmektedir.

Bize Ulaşın

2 + 2 = ?

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Turizmin Genel Tanımı
 • Turizm ve Otelcilik Tarihi
 • Geçmişten Günümüze Housekeeping
 • Housekeeping ‘in Ülkemizde ve Osmanlı İmparatorluğundaki Tarihçesi
 • Dünya’da ve Türkiye’de Housekeeping Dernekleri ve Çalışmaları
 • Housekeeping’in Tanımı / Housekeeping Ne Demektir, Görevleri Nelerdir ?
 • Housekeeping Görev Tanımları / Hiyerarşik Tablo
 • Housekeeping Hakkında Bilmediklerimiz
 • Housekeeping’in Oteldeki Yeri ve Önemi
 • Temizlik Teknolojisi’nin Temel Prensipleri
 • Genel ve Detaylı Hijyen Eğitimi
 • Temizlik Nedir ?
 • Bakım ve Dezenfeksiyon Nedir ?
 • Ph Nedir ?
 • Lejyonella Nedir ?
 • HACCP ve ISO Tanımları
 • Check Out Oda Temizliği
 • Halı Yıkama Eğitimi
 • Cam Silme Eğitimi
 • Cila Yapma Eğitimi
 • Genel Mekan WC Temizliği Eğitimi
 • Housekeeping Terimleri ve Açıklamaları