Outsource’un Avantajları

Outsourcing Nedir

Outsource’un Avantajları

Dış kaynak kullanımı (DKK) (Outsourcing) kavramı 1980’li yıllardan itibaren ilk olarak kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.

  • Maliyetlerin Azalması
  • Sabit Maliyetlerin Degisken Maliyete Dönüsmesi
  • Bütçe Yapma ve Yönetme Kolaylığı
  • Belirlenmiş Hizmet Düzeyi Anlasmaşı(SLA)

Bu avantajlar hizmet tedarikçilerin genel pazarlama söylemleri içinde yer almaktadır. Fakat müşteri açısından daha analitik bir düzlemde dış kaynak kullanımının avantajlarının açık, net ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

Ana firma olarak bir hizmeti outsource edildiginde müsteri beklentisi aşağıdaki gibi şekillenmektedir;

  • Mevcuttan daha kaliteli hizmet (kaliteyi oluşturan parametreler hizmete göre değişkenlik gösterir)
  • Daha esnek bir hizmet; isteklere ve problemlere daha hızlı cevap süresi
  • İzlenebilir ve sabit hizmet seviyesi
  • Daha düşük maliyet