Dünyada yaygın dış kaynak kullanım alanları şunlardır:

 • Kayıt Yöntemi ve Arşiv Depolama
 • İnsan kaynakları yöntemi (seçme yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, danışmanlık, kariyer yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemi vb.)
 • Bilgi teknolojisi (bakım, onarım, eğitim, uygulama, yazılım geliştirme vb.)
 • Müşteri hizmetleri (bilgi sistemleri, saha hizmetleri, telefonla müşteri hizmetleri vb.)
 • Muhasebe – finans (bordrolama, vergilendirme, satın alma ve genel muhasebe işlemleri)
 • Lojistik – nakliye (ambarlama, postalama – dağıtım, bilgi sistemleri ve operasyonlar)
 • İdari işler (yazılı dokümanlar, dosyalar, fotokopi vb.)
 • Satış pazarlama (tele pazarlama, reklâm)
 • Yemek, personel taşımacılığı, güvenlik, temizlik ve otomobil kiralama hizmetleri
 • Üretim ve emlak yöntemleri
 • Bu alanlardan ülkemizde en yaygın olarak dış kaynak kullanımına gidilenleri şunlardır:
 • Personel taşıma servisi
 • Yemek temin hizmetleri
 • Temizlik hizmetleri
 • Güvenlik hizmetleri
 • İnsan kaynakları
 • Eğitim
 • Muhasebe
 • Bilgi teknolojileri

Buradan da görüldüğü gibi ülkemizde DKK, dünyadaki örneklere göre biraz daha dar alanları kapsamakla birlikte bu alanda son yıllarda dünya seviyesine yaklaşmaya başlamıştır. Buradaki tabloda görüldüğü gibi, lojistik süreçleri ülkemizde yaygın DKK alanlarından birisidir. Fakat bu alanda genellikle taşımacılık odaklı DKK yapılanmaları görülmektedir.